Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistJINDŘICHŮV HRADEC: Chráněné bydlení Naplno

13. listopadu 2021

JINDŘICHŮV HRADEC: Chráněné bydlení Naplno

Chráněné bydlení Naplno převzalo ocenění ministerstva za dobrou praxi.

Jihočeské Chráněné bydlení Naplno, které sídlí v Jindřichově Hradci, se zapojilo do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí pro identifikaci dobré praxe při poskytování sociálních služeb. V polovině tohoto roku prošlo pečlivým a úspěšným hodnocením a v pátek 5. 11. 2021 převzalo výsledné ocenění za následováníhodnou a inspirativní dobrou praxi v oblasti „Individuální plánování zaměřené na člověka“.

Sociální služba Chráněné bydlení Naplno využila v letošním roce příležitost a přihlásila svůj vlastní zavedený systém individuálního plánování v přístupu zaměřeném na člověka do projektu MPSV Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb jako jeden z příkladů dobré praxe. V rámci tohoto projektu byl odborníky vytvořen nástroj na oceňování dobré praxe, který je určen těm poskytovatelům, kteří v některých svých postupech již dosáhli dobrých či inovativních výsledků a lze je tedy doporučit jako vhodné a příkladné i pro ostatní poskytovatele sociálních služeb.

chráněné bydlení NaplnoKonečnému úspěchu předcházelo dvoudenní pečlivé a ve výsledku i úspěšné hodnocení ze strany čtyř externích hodnotitelů, které obsahovalo jak rozhovory se zástupci služby, tak i s některými klienty a pochopitelně i studium příslušné dokumentace služby i klientů. Jako jeden z praktických důkazů posloužil i dokument, který v minulém roce natočilo Chráněné bydlení Naplno ve spolupráci s MPSV a Herafilmem právě o své metodě individuálního plánování. Ten je veřejně dostupný například na webových stránkách Naplno.

„Samotné hodnocení pro nás bylo zajímavou zkušeností, nastaveným zrcadlem a také příležitostí zamyslet se nad tím, co bychom mohli ještě do budoucna vylepšit. Individuální plánování u nás vylaďujeme již desátým rokem, baví nás a pořád vnímáme, že se v něm můžeme něco učit. Dlouhodobě vidíme, že je to skvělý nástroj sociální práce, který na jedné straně pomáhá klientům v řadě jejich životních situací a na straně druhé dává jistotu v práci našim asistentům. Jakkoli je v některých jiných službách neoblíbenou činností, my se v praxi snažíme ukazovat, že může velmi dobře fungovat a pomáhat šít službu na míru potřebám klientů“, říká vedoucí sociálního úseku Martin Holub.

V pátek 5. 11. 2021 převzali v Praze zástupci vedení služby z rukou zástupkyně MPSV ThDr. Markéty K. Holečkové výsledné ocenění. Shodou náhod se tak stalo na den přesně po dvou letech, kdy Chráněné bydlení Naplno získalo i vítěznou Cenu kvality 2019 v kategorii poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Současné ocenění dobré praxe spolu s nimi převzaly i tři další organizace: pečovatelská služba Doma ve Kdyni – centrum sociálních služeb, p. o., Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická z Prahy a Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sirius, p. o. z Opavy.

Vedoucí oceněné služby Aleš Adamec k tomu dodává: „Velké poděkování patří především našim zaměstnancům za jejich skvěle odváděnou práci. A vedle toho samozřejmě i našemu zřizovateli Jihočeskému kraji za dobré podmínky, ve kterých můžeme stále naplňovat naše vize a sdílet dobrou praxi i mezi další poskytovatele sociálních služeb.“

Chráněné bydlení Naplno je registrovanou pobytovou sociální službou, která patří pod příspěvkovou organizaci Jihočeského kraje Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Chráněné bydlení Naplno poskytuje individuální i skupinové chráněné bydlení komunitního charakteru pro 80 lidí s mentálním postižením. Služba je poskytovaná v 22 autonomních domácnostech v rodinných domech nebo bytech ve čtyřech městech – Jindřichův Hradec, Třeboň, Lomnice nad Lužnicí a Lišov.

Zdroj: Město Jindřichův Hradec - Mgr. Aleš Adamec, vedoucí Chráněného bydlení Naplno.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum