Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistPoplatky za odpad 2023

26. prosince 2022

JINDŘICHŮV HRADEC: Poplatky za odpad 2023

Poplatek za odpad zůstává i pro příští rok 500 Kč.

I v roce 2023 zaplatí obyvatelé Jindřichova Hradce za odpad stejně jako letos, tedy 500 Kč na poplatníka. Cena zůstává stejná už od roku 2007. Náklady spojené s odpadovým hospodářstvím byly loni 830 Kč na poplatníka. Tento rozdíl kompenzuje město ze svého rozpočtu. Nemění se ani poplatek ze psů. Poplatky je třeba uhradit nejpozději do konce května 2023. Od poplatku jsou osvobozeni lidé žijící v domovech pro seniory, děti umístěné do náhradní rodinné výchovy, dlouhodobě hospitalizovaní a další.

Fyzické osoby přihlášené* v Jindřichově Hradci a také vlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená* žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města, zaplatí za místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v r. 2023 stejnou částku jako v předchozích letech. Ve skutečnosti přitom celkové náklady spojené s netříděným i tříděným odpadem za r. 2021 činily 830 Kč na poplatníka. Tento rozdíl kompenzuje město ze svého rozpočtu.

Při splnění určitých podmínek je možné být od placení uvedeného poplatku osvobozen. Toto osvobození se týká např. osob umístěných v domově pro seniory, nezletilých umístěných do náhradní rodinné výchovy, osob omezených na osobní svobodě (mimo trestu domácího vězení), osob pobývajících mimo území ČR nepřetržitě déle než 6 měsíců, osob hospitalizovaných nepřetržitě déle než 3 měsíce a dalších. Nárok na osvobození je ovšem nutné včas oznámit a prokazatelně doložit, jinak dojde k jeho zániku.

Taktéž místní poplatek ze psů zůstane stejný. Splatnost obou poplatků za r. 2023 bude pro poplatníky přihlášené* v J. Hradci do 31.05.2023 a pro vlastníky nemovité věci do 30.09.2023.

V případě zájmu je možné prostřednictvím formuláře sdělit své kontaktní údaje. Tyto údaje budou využity např. při upozornění na nezaplacení poplatku ve splatnosti. Dosud městský úřad zasílal dlužníkům složenky. Předpokládá se ale, že se komunikace ohledně místních poplatků přesune od finančně nákladného zasílání složenek ke komunikaci převážně přes e-mail či datovou schránku. Bude to tedy jedna z možností, jak poplatníka upozornit na nedoplatek a tím předejít vystavení platebního výměru s navýšením.

Bližší informace ohledně místních poplatků naleznete v příslušných vyhláškách na stránkách města. Výše uvedený formulář je k dispozici na přepážkách oddělení místních poplatků a také na www.jh.cz.

https://www.jh.cz/redakce/index.php?clanek=193956&slozka=50453&lanG=cs&xuser=645597005094954670

*osoby s trvalým pobytem a také cizinci s jiným druhem pobytu.

Zdroj: Město Jindřichův Hradec.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum