Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistJINDŘICHŮV HRADEC: Kompost zdarma

23. března 2022

JINDŘICHŮV HRADEC: Kompost zdarma

Kompost zdarma si občané Jindřichova Hradce mohou vyzvednout v sobotu 26. března.

Společnost Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. připravila akci „Kompost zdarma“ pro občany Jindřichova Hradce a místních částí. Akce bude probíhat v areálu společnosti na Jiráskově předměstí (vedle Čevak a.s.), a to 26. 3. 2022 od 8:00 hodin.

Množství je stanoveno na max. 1 přívěsný vozík za OA/osoba (nakládka svépomocí). Výdej kompostu je kapacitně omezen – do vyčerpání zásob. Při této akci je současně možné odevzdat BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) též v areálu Služeb města Jindřichův Hradec na Jiráskově předměstí.

Svoz bioodpadu a výroba kompostu z něj, aneb proč je důležité bioodpad vytřídit správně.

Sběr a svoz bioodpadu v našem městě probíhá po celý rok. Aby bioodpad nekončil na skládkách, mají obyvatelé Jindřichova Hradce několik možností, jak vytříděnému bioodpadu zajistit další využití. Obyvatelé žijící v rodinném, řadovém či bytovém domě se zahradou mají nárok na speciální nádobu určenou pro sběr bioodpadu. O tu si mohou zažádat u společnost AVE. Obyvatelé sídlišť pak mohou vzniklý bioodpad vyhazovat do hnědých kontejnerů, které jsou rozmístěné na několika stanovištích na sídlišti Vajgar, Hvězdárna a U Nádraží. Občané bioodpad mohou rovněž odevzdat i ve sběrném dvoře v ulici U Cihelny, nebo přinést do velkoobjemových kontejnerů, které jsou 2x ročně přistavovány do jednotlivých částí města. Veškeré informace ohledně umístění kontejnerů na bioodpad, termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů a další informace jsou k dispozici na webové stránce města:

https://www.jh.cz/cs/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-spravy-majetku-mesta/nakladani-s-odpady.html.

Díky oddělenému sběru se z bioodpadu stává velmi cenná surovina, která se v areálu Služeb města přeměňuje na kompost. Ten je dále využíván jako hnojivo na území města, díky čemuž se do půdy vrací potřebné živiny. Důležitá je ovšem čistota bioodpadu a to už při samotném sběru v nádobách. Bohužel se poslední dobou setkáváme s velkými nečistotami ve vytříděném bioodpadu. Tyto nečistoty pak komplikují zpracování bioodpadu a následně i kvalitu vzniklého kompostu, který tyto nerozložitelné nečistoty obsahuje.

Apelujeme proto na občany, aby do nádoby vhazovali pouze odpady, pro které je určená. Do nádoby vhazujte pouze rozložitelné odpady – trávu, lupení, jehličí, květiny, zeminu, plevel, čajové sáčky, odpady ze zeleniny a ovoce, staré pečivo apod. Apelujeme na to, aby občané rostlinné odpady nevhazovali do nádob v igelitových sáčcích či jiných nerozložitelných obalech. Bioodopad je možné vhazovat v rozložitelných kompostovatelných sáčcích. Děkujeme, že tato pravidla dodržujete, pomáháte nám tak bioodpad lépe zpracovat.

Zdroj: Město Jindřichův Hradec.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum