Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistPráce v terénu

29. ledna 2024

CHARITA JIHLAVA: Práce v terénu

Práce na ulici s dětmi a mladými lidmi? I to je sociální práce…

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ERKO Jihlava pod Oblastní charitou Jihlava rozšířilo od září 2023 poskytování svých činností o terénní formu práce, která se také nazývá jako metoda STREETWORK. Do té doby klienti této sociální služby využívali ambulantní formu a docházeli pouze na zařízení, které sídlí na Žižkově ulici 108. A proč se tým rozhodl jít i cestou terénu a co taková „práce na ulici“ znamená? O tom si můžete přečíst v tomto článku.

NZDM Erko Jihlava je sociální služba pracující s dětmi a mladými lidmi ve věku od 6-26 let, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo mohou být takovou situací ohroženi. Pod takovou situací si můžeme představit např. nefunkčnost v rodině, záškoláctví, komplikované vztahy s vrstevníky či experimentování s návykovými látkami. Pomoc a podporu v těchto tématech se služba rozhodla poskytovat nejen na „klubu“, kam klienti dochází v odpoledních hodinách, ale nově i venku, kde se mnozí z nich cítí uvolněně, ztrácí stud a rozhovor je pro ně tak přirozenější. Ambulance má přeci jen v určitých ohledech charakter instituce. Tým dal „hlavy dohromady“ a to byl jeden z hlavních důvodů vyrazit ven do ulic.

Pracovníci za každého počasí, s batohem na zádech vyráží do ulic a parků města Jihlavy. Právě batoh je jejich „poznávacím“ znamením. Terénní batoh je znak toho, že jsou klientům pracovníci k dispozici, mohou je na jejich trase kdykoliv oslovit, přijít za nimi a s čímkoliv se na ně obrátit. Pracovníci v batohu nosí všechny nezbytné věci včetně interaktivních volnočasových her, které slouží jako dobrý pomocník při navazování důvěry s mladšími klienty. Je třeba zdůraznit, že pracovníci klienty neoslovují jako první, čekají na oslovení z jejich strany. Dbají tak na anonymitu a zároveň chtějí, aby se cítili bezpečně, obzvlášť, pokud za nimi přichází s citlivými tématy. Jiné je to s tzv. potenciálními klienty, kdy aktivní oslovení přichází ze strany pracovníků. Při takovém oslovení se představují a předávají informativní letáček, kde jsou veškeré informace o nabídce zařízení. Trasu mají pracovníci vytyčenou. Ta se ale může měnit dle ročních období, a především pohybu cílové skupiny. V případě potřeby jsou k dispozici na terénním telefonu, který nosí stále u sebe.

A co taková práce v terénu obnáší? „Stejně jako na klubu, tak i venku vedeme s klienty rozhovory, poskytujeme poradenství v situacích, se kterými si sami neví rady, podporujeme je a celkově jim věnujeme naši pozornost. Rovněž ale reagujeme na jejich chování, a jakožto služba prevence, se zaměřujeme na témata, která mají preventivní charakter. Pro příklad mohu zmínit návykové látky, předcházení rizikovému chování nebo jak pečovat o své duševní zdraví,“ sděluje Kristýna Pospíchalová, pracovnice NZDM Erko Jihlava.

Práce nízkoprahového pracovníka může být pro někoho velkým otazníkem. „Pro shrnutí lze říci, že jsme jakousi „první linií“ kdy jsme schopni identifikovat potřeby klientů, jejich nepříznivou sociální situaci a následně ji řešit. Jde především o jednotlivce, kteří sami neví, jak pomoc vyhledat, nebo to nedokáží,“ dodává Kristýna Pospíchalová.

Tým NZDM ERKO Jihlava.

Zdroj: Oblastní Charita Jihlava.

Připravil autor: Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum