Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistJIHLAVA: Adiktologická ambulance

5. dubna 2022

JIHLAVA: Adiktologická ambulance

V Jihlavě zahájila provoz nová Adiktologická ambulance.

Na apríla se v Jihlavě otevřela ADIKTOLOGICKÁ AMBULANCE. Jedná se o novou sociálně-zdravotní službu v rámci portfolia služeb Oblastní charity Jihlava. Protože se jedná o významný akt v rámci adiktologie na území Kraje Vysočina, zeptali jsme se vedoucí Centra U Větrníku a Adiktologické ambulance Jihlava Anny Mištové na několik otázek k tomuto aktuálnímu tématu:

Co vedlo Oblastní charitu Jihlava k tomu, aby se v rámci jejich služeb otevřela nově Adiktologická ambulance Jihlava?

Otevření adiktologické ambulance bylo plánováno už dlouhou dobu a konečně to vyšlo! Oficiálně se Adiktologická ambulance Jihlava otevřela v pátek 1. 4. 2022. A proč se tato ambulance otevřela? V síti služeb pro uživatele drog v Jihlavě služba ambulantní léčby závislostí dlouhodobě chyběla. Oblastní charita Jihlava tak zareagovala na tuto potřebu a doplnila další službu pro uživatele drog.

Tím zajišťuje téměř kompletní adiktologickou péči. Od programů primární prevence ve školách, nízkoprahových harm reduction drogových služeb (pozn. nízkoprahových služeb zaměřených na snížení zdravotních a sociálních rizik plynoucích z užívání drog), přes ambulantní léčbu látkových i nelátkových závislostí a doléčování.

  • látková závislost – závislost na nějaké látce (nejčastěji alkohol, cigarety, pervitin, jiné drogy)
  • nelátková závislost – závislost na procesech (gambling, závislost na internetu, hrách, sociálních sítích apod.)

Vysvětlíte čtenářům, co si mají pod pojmem adiktologická ambulance představit? Pro koho je určena?

Do adiktologické ambulance přicházejí klienti, kteří se potýkají se závislostí, nejčastěji na alkoholu a jiných nealkoholových drogách a usilují o abstinenci. Cílem spolupráce tedy může být dosažení abstinence nebo kontrolovaného užívání, případně udržení abstinence, protože nejvíce klientů do adiktologické ambulance přichází po dokončení ústavní léčby závislosti v psychiatrické nemocnici a službu využívají jako formu doléčování.

Adiktologické ambulance podporuje klienty v abstinenci, protože návrat z bezpečného prostředí psychiatrické nemocnice zpět do běžného života, je velmi náročný. Mnoho lidí z veřejnosti má představu, že po ukončení léčby, je závislý člověk takzvaně vyléčen a může tedy začít pít znovu, jen tak příležitostně. Realita je však hodně jiná. Absolvováním ústavní léčby to všechno teprve začíná, klienti se musí naučit žít svůj život bez alkoholu nebo dalších látek, které byly neoddělitelnou součástí jejich životů i po celá desetiletí. Klienti se učí řešit své problémy, uvolňovat úzkosti a čelit strachům jiným způsobem než v podnapilosti nebo intoxikaci.

Pokud by někdo chtěl Adiktologickou ambulanci Jihlava kontaktovat nebo přímo navštívit, jak to má učinit? A kde vlastně tuto ambulanci v Jihlavě hledat?

Adiktologická ambulance má sídlo v budově Káčka na adrese U Větrníku 17 v Jihlavě. Provozní doba pro klienty je ve všední dny:

  • Úterý 12.00 – 18.00
  • Středa 7.00 – 12.00
  • Čtvrtek 8.00 – 16.00

Objednat se lze předem na telefonu +420 731 771 984. Podrobnější informace jsou k dispozici na webu Adiktologická ambulance (charita.cz).

Kdo tvoří tým nové adiktologické ambulance? Představte se nám.

V týmu Adiktologické ambulance Jihlava budeme do konce května s kolegyní Míšou Bartoňovou pouze dvě. Kolegyně pracuje už dva roky jako terapeutka v Poradně pro gambling Kraje Vysočina, což je v podstatě obdoba adiktologické ambulance, ale zaměřená na řešení nelátkových závislostí. Koncem dubna Míša dokončuje svou čtyřletou působnost v Centru U Větrníku, tedy v Káčku v Jihlavě, kde pracovala jako sociální pracovnice. Tři roky jsme společně každé pondělí navštěvovaly klienty, aktivní uživatele drog, v terénní lokalitě Pelhřimov, Kamenice nad Lipou a jejich okolí. Od června náš tým posílí ještě jeden nový kolega.

JIHLAVA: Adiktologická ambulance

JIHLAVA: Adiktologická ambulance.


 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum