Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistVodojem Bukovno

22. března 2024

JIHLAVA: Vodojem Bukovno

Jihlava začne tento rok se stavbou vodojemu Bukovno. V letošním rozpočtu je na něj vyčleněno 25 milionů korun, stát bude nedaleko Lesnova.

Jihlava získala stavební povolení na vodojem Bukovno. Napojen bude na stávající jihlavské vodovody a na vodovodní přivaděč Želivka, který v současné době končí ve Štokách. Odbočka je však připravena i pro Jihlavu. Vodojemem tak bude v budoucnu protékat voda z přehrady Švihov.

FOTO: Vodojem Bukovno bude stát za Lesnovem

Vodojem je pro Jihlavu důležitý především z důvodu stabilizace vodárenské sítě. „Laicky řečeno, po jeho zprovoznění dostaneme vodu do těch oblastí, kde dnes máme problém s tlakem nebo s množstvím vody, která je v místě potřeba. Dostavbou Bukovna se otevřou nové lokality pro rozvoj Jihlavy,“ vysvětlil náměstek primátora Radek Popelka.

Druhou, neméně významnou součástí tohoto projektu, je možnost připojení na „druhý“ zdroj pitné vody. Jihlava prostřednictvím těchto investic významně přispěje k vlastní bezpečnosti v zásobování vodou a vstoupí do společenství lídrů v oblasti propojování vodárenských soustav. „Osobně jsem velice rád, že na těchto pro Jihlavu životně důležitých investicích panuje všeobecná a dlouhodobá shoda. Jménem vedení města bych rád touto cestou poděkoval všem občanům, kteří poskytují pozemky a podporu investicím města,“ doplnil Radek Popelka.

Dalších 50 litrů vody za vteřinu

Se stavbou vodojemu se začne letos a vyčleněno je na něj zatím 25 milionů korun. Celkové náklady jsou však vyčísleny na cca 80 milionů. První voda by se i díky němu měla do Jihlavy ze Želivky dostat, pokud se městu podaří získat potřebné dotace, v roce 2028. Do té doby je ale potřeba vybudovat ještě dalších deset kilometrů přivaděče.

Po dokončení projektu bude ze Želivky do Jihlavy přitékat 50 litrů vody za vteřinu. Jen pro představu v současné době do Jihlavy a městských částí, které nemají vlastní vrty, přitéká přibližně 140 litrů vody za vteřinu. Nově jí bude tedy přibližně o třetinu více.

Do Jihlavy v současnosti teče voda přes úpravnu v Hosově z nádrží Hubenov a Nová Říše a také z Pístovských rybníků.

Zdroj: Město Jihlava.

Připravil autor: Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum