Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistSekání trávy

16. června 2023

JIHLAVA: Sekání trávy

Proč není v Jihlavě posečená tráva?

Jedním z aktuálních témat v Jihlavě je neposečená tráva na sídlištích, v parcích a podél silnic. Problém vznikl při zavádění nového sytému zadávání sečí, situaci však nepomohlo ani deštivé jaro. V současné době začíná druhá seč, která by už měla díky úpravám provedeným ve spolupráci s firmami, proběhnout v řádném termínu.

Město muselo v letošním roce přistoupit ke změně v dodávkách sekání trávy na veřejných prostranstvích. Důvodem je zákon o zadávání veřejných zakázek. Původně mělo město uzavřenou smlouvu, na základě které již od roku 2005 veškerou péči o zeleň ve městě vykonávala Správa městských lesů Jihlava, s. r. o. Během té doby se však šestnácti dodatky předmět i rozsah smlouvy změnil a blížil se k hranici zákona. Město proto muselo dodavatele sečení znovu soutěžit, a to rozděleně – zvlášť sečení a zvlášť všechny ostatní práce v zeleni.

„Chtěli jsme dát šanci více dodavatelům, a tak jsme se rozhodli pro dynamický nákupní systém. Do toho se přihlásilo 13 firem, které tím daly signál, že mají zájem o sečení v Jihlavě. Bohužel když pak jednotlivé seče začali pracovníci odboru životního prostředí zadávat, firmy už se do zakázek nehlásily, a z 23 oblastí tak byla v 16 přihlášena pouze jedna, která navíc vyhrála další čtyři oblasti, druhá firma vyhrála dvě oblasti a třetí pouze jednu,“ vysvětlila vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková s tím, že vítěz logicky nezvládl zakázky splnit včas, za což bude dle smlouvy sankciován.

„Protože jsme ale chtěli znát důvod, proč se dodavatelé do zakázek nepřihlásili, ač svým přihlášením do mateřské zakázky dali signál, že o tento způsob zadávání mají zájem, sešli jsme se s nimi na předběžných tržních konzultacích, kde nám své důvody sdělili. My jsme pak na základě svých dosavadních poznatků i na základě jejich připomínek upravili všeobecné obchodní podmínky a do aktuálně vypisovaných druhých sečí se již dodavatelů hlásí více, tato situace už by se tedy neměla opakovat,“ doplnila Ruschková.

V tomto týdnu začala druhá seč, a to již s upravenými obchodními podmínkami. Do zakázek se díky tomu přihlásilo mnohem více firem, seč by se tedy měla stihnout již v řádném termínu.

Půda zadrží více vody

Současné situaci nepomohlo ani deštivé jaro, kvůli kterému tráva roste „jako z vody“. Během loňského výrazně suššího jara se první seč dělala v přibližně stejném termínu jako letos. „Na druhou stranu musím říct, že mne potěšily i reakce lidí z druhé strany, kteří si všímají toho, že díky zpoždění sečí vykvetlo v trávnících mnohem více dvouděložných rostlin a květin, které jsou pastvou pro hmyz a taky toho, že se tímto daří v půdě zadržet více vody,“ doplnila Katarína Ruschková.

Podobným způsobem totiž funguje tzv. mozaiková seč, kterou se v Jihlavě seče například květnatá louka u řeky Jihlavy u sochy Klíčů, která je součástí územního systému ekologické stability.

Principem mozaikové seče je to, že se plochy nesečou celé najednou, ale tzv. „na střídačku“. Tedy, že se nechávají části plochy neposečené, a poté se ty dříve posečené nesečou v době, kdy se sečou ty ponechané. Tento způsob umožňuje to, aby na lokalitě vždy něco kvetlo, a tím tam mohou existovat různá vývojová stádia všemožných druhů hmyzu. „A právě přítomnost hmyzu, ač si to mnohdy neuvědomujeme, je pro existenci člověka nevyhnutná, nejen proto, že jsou opylovači kulturních rostlin, které si záměrně pěstujeme, ale tyto bezobratlé organizmy jsou potravou pro obratlovce (hlavně ptáky), se kterými svůj životní prostor sdílíme,“ dokončila Ruschková.

Zdroj: Město Jihlava.

Připravil autor: Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum