Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistKůrovcová kalamita ovlivnila záchrannou Stanici Pavlov

5. prosince 2020

Kůrovcová kalamita ovlivnila také provoz v záchranné Stanici Pavlov

Stanice Pavlov u Ledče nad Sázavou už 12 let zajišťuje provoz záchranné stanice pro handicapované živočichy a Kraj Vysočina od roku 2012 na její činnost přispívá více než jedním milionem korun ročně. „Záchranná stanice v Pavlově je vysoce odbornou organizací, která svou celoroční činností, rozsahem poskytovaných služeb a péče i potřebným vybavením, patří k unikátním zařízením v našem kraji. Na vysoké úrovni naplňuje své prvotní poslání, a to záchranu, léčbu, rehabilitaci a vypouštění uzdravených živočichů zpět do přírody,“ popisuje Lukáš Vlček náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství. Finanční podporu pro Stanici Pavlov na rok 2021 ve výši 1,3 milionu korun schválili krajští zastupitelé na svém předposledním zasedání 1. prosince.

Ilustrační foto Pixabay

Od ledna do listopadu letošního roku Stanice Pavlov přijala do své péče 985 živočichů, což je nejvíce ze všech záchranných stanic v Kraji Vysočina. Pro srovnání v roce 2010 přijali v Pavlově pouze 190 živočichů, ale do letošních vysokých čísel se zásadně promítla probíhající kůrovcová kalamita. Během těžby v lesních porostech bylo ošetřeno 125 zvířat, z toho 43 drobných pěvců, 20 veverek obecných, 5 poštolek obecných, 4 plšíci lískoví, 1 včelojed lesní a 52 ostatních druhů. Pracovníci stanice odhadují, že do konce roku přijmou a ošetří přes 1 000 živočichů. Dlouhodobě skončí v péči pavlovské stanice přibližně 87 % všech zraněných živočichů z celého kraje.

Stanice Pavlov také spolupracuje s dalšími zahraničními záchrannými stanicemi, konkrétně s holandskou společností The Dutch Otterstation Foundation, na vypouštění odchovaných mláďat vydry říční do volné přírody v Holandsku. Dále se podílí na mezinárodním záchranném programu genofondu norka evropského (EAZA EEP European mink) a je jediným zařízením v Česku, kde se odchov daří. Stanice Pavlov se rovněž účastní záchranného programu puštíka bělavého a spolupracuje na vybraných projektech s Univerzitou Karlovou v Praze a Polskou Univerzitou ve Štětíně. Obecně prospěšná služba záchranné stanice pro handicapované živočichy se neobejde bez provozních dotací. Část prostředků potřebných na provoz každoročně získává z prostředků Ministerstva životního prostředí (Program péče o krajinu prostřednictvím členství v Národní síti záchranných stanic), z dotací Úřadu práce, menší částky pak Stanice Pavlov získává od obcí a ze sbírek či darů od jednotlivců. Významnou část nákladů stanice každoročně pokryje také příspěvek z Kraje Vysočina.


Další příjmy tvoří zpracování odborných posudků na škody způsobené vydrou říční a posudků k výskytu synantropních druhů živočichů vně a uvnitř budov, vstupné na komentované prohlídky, programy pro školy a také propagace sponzorů, prodej fotografií zvířat, pohlednic a dalších suvenýrů. Pro činnost výukovým centrem vzdělávání a osvěty široké veřejnosti

Každý, kdo by chtěl Stanici Pavlov na Havlíčkobrodsku navštívit, dozvědět se více o její činnosti, stát se kmotrem nebo adoptivním rodičem některého ze zvířátek případně se finančně podílet na jejím provozu, může navštívit webové stránky stanice www.stanicepavlov.eu, kde najde všechny potřebné informace.

Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum