Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistBENEŠOV: Podzim ve znamení větších výluk MHD

18. září 2021

BENEŠOV: Podzim ve znamení větších výluk MHD

Benešov – „Musíme to opravit“, tak zní známé motto na cedulích u uzavírek komunikací. Na podzim se v Benešově plánuje hned několik uzavírek, které budou mít nezanedbatelný vliv na provoz benešovské „městské“. Pojďme se na výluky podívat.

Do provozu MHD Benešov výrazně zasáhne dlouhodobá rekonstrukce vodovodu v části ulice Jiráskova od dopravního terminálu po křižovatku s ulicí Husova, dále rekonstrukce ulice Tyršova, uzavřený sjezd z I/3 u nemocnice a v neposlední řadě rekonstrukce ulice Hodějovského.

Vzhledem k velkému souboru uzavírek v totožný čas bude pro všech pět linek MHD vydán výlukový jízdní řád s platností od 20. září 2021, který bude průběžně aktualizován dle postupu stavebních prací v ulici Hodějovského. Ta bude rekonstruována na etapy a v každé etapě bude provoz MHD upraven tak, aby byli pravidelní cestující postiženi uzavírkou, pokud možno v co nejmenším rozsahu.

Při přípravě výlukových jízdních řádů byl kladen důraz na zachování časů stávajících příjezdů na Terminál dopoledne ze severu a odpoledne z jihu, pro zachování přestupní vazby mezi linkami a přestupů na rychlíky do Prahy.

MHD Oranžová 761

 • V úseku Terminál – Vlašimská, dopravní hřiště bude linka jezdit ulicemi Nádražní, Táborská, Husovo náměstí a Husova. Na objízdné trase linka zastaví na výlukové zastávce Jiráskova u základní školy.
 • V úseku Vlašimská, dopravní hřiště – Terminál pojede linka ve své pravidelné trase, jen bude přidána jedna minuta do úseku mezi zastávkami Zapova a Na Bezděkově.
 • Mírně budou upraveny časy odjezdů ze zastávky Kaufland.

MHD Zelená 762

 • V úseku Terminál – Mariánovice – Jana Nohy bude linka jezdit ulicemi Nádražní, Táborská, Husovo náměstí a Husova. Na objízdné trase linka zastaví na výlukové zastávce Jiráskova u základní školy.
 • Linka bude protažena o úsek Jana Nohy – Terminál vybranými spoji, které se tak nově nebudou přečíslovávat v zastávce Jana Nohy.
 • S ohledem na stabilitu provozu a snížení rizika zpoždění při výluce bude mírně natažena jízdní doba v úseku Černoleská – Jana Nohy a v úseku Antuškova – Nová Pražská.
 • Z provozních důvodů budou zrušeny všechny tři přímé spoje z Jana Nohy na Terminál přes Konopošťskou a nahrazeny dvěma novými v odlišné časové poloze.
 • Z provozních důvodů bude spoj z Masarykova náměstí ukončen v zastávce Terminál. V úseku Terminál – Černoleská – Jana Nohy – Terminál pojede nově spoj zajišťován standardním 12m autobusem, který na spoj od náměstí počká.

MHD Modrá 763

 • Na provoz „Modré“ linky se výluky projeví nejvíce. Jezdí totiž přes všechny úseky, kde se bude něco stavět nebo opravovat.
 • Zrušeny budou z provozních důvodů 2 páry spojů na Masarykovo náměstí okolo 9 a 15 hodiny.
 • Po dobu výluky nebude pro zajištění stability provozu a snížení rizika přenášení zpoždění na následující spoje linka zajíždět do zastávek Ke Stadionu a Benica až na jeden spoj na sádky.
 • Po dobu rekonstrukce vodovodu v ulici Jiráskova a rekonstrukce dlažby v ulici Tyršova nebude obsluhována zastávka Jiráskova u gymnázia. V úseku Terminál – Jiráskova – Dukelská – Konopišťská bude linka jezdit „osmičku“ ulicemi Dukelská, Pražská, Vnoučkova, Karla Nového a Dukelská. Na výlukové trase linka mimořádně zastaví v zastávce Pražská. Obsluha zastávky Dukelská naproti Úřadu práce zůstane zachována!
 • Etapovitě bude rušena a obnovována obsluha zastávky Purkyňova v jednom či druhém směru. Jelikož bude vždy v jednom směru jezdit modrá linka po I/3, bude mimořádně zastavovat pro výstup a nástup cestujících na zastávce Benešov, odb. na I/3. Prosím věnujte zvýšenou pozornost výlukovým jízdním řádům pro všechny 3 etapy rekonstrukce ulice Hodějovského. Modrá linka bude mít vždy odlišný výlukový jízdní řád.
 • V I etapě rekonstrukce Hodějovského nebude ve směru do Bukové Lhoty obsluhována zastávka Purkyňova, Nemocnice Rudolfa a Stefanie a Lidl. Ihned po otevření sjezdu z I/3 u nemocnice tuto dočasně zrušenou obsluhu nemocnice a Lidlu obnovíme!
 • Mírná změna časů odjezdů ze zastávek Buková Lhota a Terminál.

MHD Růžová 764

 • Na linku budou převedeny ranní posilové spoje z Vlašimské k nemocnici a jejich obraty a dva zrychlené spoje z Kauflandu na Terminál. Z linky budou naopak odstraněny spoje na Konopiště.
 • Zrychlené spoje Kaufland – Terminál a zpět budou dle jednotlivých etap jezdit vždy v jednom směru po I/3 a nebudou obsluhovat zastávku Nemocnice Rudolfa a Stefanie a Lidl. Věnujte prosím pozornost jednotlivým výlukovým jízdním řádům.
 • Posilové spoje z Vlašimské do nemocnice budou odjíždět dříve a v úseku Terminál – Nemocnice Rudolfa a Stefanie budou vedeny ulicemi Tyršova, Dukelská, Pražská a Nová Pražská. Na výlukové trase autobusy nebudou zastavovat na žádné nácestné zastávce.
 • Obraty od nemocničních spojů budou vedeny etapovitě po I/3.

MHD Žlutá 765

 • Nová linka MHD, na kterou budou převedeny všechny spoje na Konopiště a na Masarykovo náměstí z důvodu zvýšení přehlednosti pro cestující.
 • Nově bude dopolední spoj k informačnímu centru do Konopiště veden přes zastávku Konopišťská.
 • V zimním období bude spoj končit na zastávce Konopiště v místě zastávky MTD na parkovišti.

Vážení cestující, omlouváme se za komplikace spojené se zavedením výlukových jízdních řádů na všechny linky MHD Benešov z důvodu uzavírek.

Zdroj: Město Benešov.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum