Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistBENEŠOV: Oprava ulice Tyršova

3. září 2021

BENEŠOV: Oprava ulice Tyršova

Oprava dlažeb v Tyršově ulici je plánována na letošní podzim, od 27. září 2021 nebude umožněn průjezd touto ulicí. Dopravní obslužnost a zásobování obchodů však budou zajištěny. Důvodem opravy dlažeb je poškození ulice po více než ročním užívání.

Hlavním důvodem posunů dlažby je intenzivní dopravní provoz. Cílem návrhu projektu rekonstrukce Tyršovy ulice bylo vytvoření pěší zóny s omezeným provozem dopravní obsluhy.

Bohužel ihned po zprovoznění Tyršovy ulice bylo nutné zajistit náhradní provozní trasy při výstavbě Dopravního terminálu, Parkovacího domu a Okružní křižovatky u nádraží. Záměr se zajistil ale jeho negativní součástí je stav zádlažby vyžadující opravu.

Projekt oprav počítá s úplným přeskládáním dlažby v dopravním pruhu a částečným opravám v parkovacím pruhu a na chodnících. Spáry pojížděných ploch budou ošetřeny výplňovou maltou, spáry ostatních opravovaných ploch budou ošetřeny zásypem. Nájezdy budou opraveny výměnou poškozených prvků.

Během oprav nebude ulice Tyršova průjezdná, ale bude zajištěna dopravní obslužnost a zásobování objektů v ulici. Opravy se budou realizovat v etapách a dopravní obsluha bude vždy možná obousměrně až k místu aktuální uzávěry.

Zhotovitelem je firma MIZERA-STAVBY a. s., která splnila kvalifikační požadavky a současně byla její cenová nabídka ekonomicky nejvýhodnější. Celková cena za dílo je 2 046 148,60 Kč včetně DPH.

Termín ukončení oprav v Tyršově ulici je 30. listopadu, předpokládané zahájení prací je začátkem října. Harmonogram prací a konkrétní informace o jednotlivých etapách zatím nejsou k dispozici. Informace zveřejníme po jednání se zhotovitelem.

Aby se situace neopakovala a nedocházelo k opětovnému posunu a poškození dlažeb na vozovce, se uvažuje po opravě o omezení provozu v Tyršově ulici a kontrolu chování řidičů v pěší zóně. Jedním z možných opatření může být omezení průjezdu a tím snížení provozu v pěší zóně.

Zdroj: Město Benešov.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum