Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistVnoučkova ulice

1. května 2023

BENEŠOV: Vnoučkova ulice

Dočasná úprava ve Vnoučkově ulici.

Vnoučkova ulice alias Na Blátě - místo neoficiálního parkoviště vznikne zóna pro široké využití.

Demolicí původní budovy tržnice vznikla v centru města neutěšená plocha, která nyní slouží jako neoficiální parkoviště. Město v čele se starostou Ing. Jaroslavem Hlavničkou proto požádalo městského architekta Ing. arch. Luboše Klabíka o návrh dočasného řešení, které by rozluštilo současnou situaci s nevzhlednou a jednostranně využitou zónou ve Vnoučkově ulici, a zároveň by nebránilo případným budoucím nákladnějším a razantnějším řešením. K realizaci by mělo dojít na podzim tohoto roku.

V rámci dočasného řešení se počítá s vytvořením volné plochy v místě zbořeniště a bývalé budovy tržnice, dále s definováním parkovacího stání i přechodů pro chodce. Nová zóna bude vymezena kresbou na asfalt, která bude imitovat dlažbu, počítá se i s novým dopravním značením. Lavičky, stojan na kola, infopanel, prvky pro děti, stromy v květináčích nebo mlžítko pak představují prostorové prvky.

„Cílem projektu je vytvořit bezpečné místo pro chodce, čemuž by měly napomoci i nové přechody. Jeden z nich by propojoval současný stánek se zeleninou s cestou na náměstí. Nová zóna pak bude sloužit jako prostor k setkávání a utužování komunity,“ upřesňuje starosta města. V návrhu se počítá s využitím prostoru pro pořádání trhů, workshopů nebo menších koncertů.

Součástí návrhu je i modrý stůl na ping-pong s modrou „louží“ pod ním, což hravou formou odkazuje na již neexistující rybník, který se nacházel poblíž. Právě díky němu usedlíci místo častují pojmenováním „Na Blátě“.

Proč dočasné řešení?

V každé obci jsou místa, která jsou komplikovaná, zanedbaná, kde chybí dům nebo je nějaké zbořeniště. Pro obec je výhodné takové zóny proměnit dočasně tak, že vzniknou pro veřejnost příjemná a bezpečná místa. Většina takových dočasných opatření nepotřebuje stavební povolení ani ohlášení či souhlas stavebního úřadu, obce si tedy vystačí např. jen s jednoduchým dopravním projektem. Instalace je snadná a trvá v řádech dní, stejně tak i případně rozebrání. Díky použití jednoduchých, leckdy i znovupoužitelných, prvků se v rámci dočasných řešení daří držet finanční náklady na uzdě a je případně možné celý projekt investičně rozložit do více období.

„Dočasné řešení navíc slouží jako nástroj testování pro případné finální řešení – používáním se ověří poptávka a řešení se může rozvinout nebo upravit. Do zóny ve Vnoučkově ulici tak budeme dle potřeby moci přidat např. další prvky nebo atrakce. Ještě před zahájením proměny nabádáme místní, aby nám posílali tipy a své nápady, jak zónu oživit,“ dodává městský architekt. Své postřehy můžete směřovat přímo na Facebook městského architekta.

Zdroj: Město Benešov - Mgr. Tereza Lípová, propagace a vztahy k veřejnosti.

Připravil autor: Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum