Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistCyklostezka do Bedrče

8. října 2023

BENEŠOV: Cyklostezka do Bedrče

Cyklostezka z Benešova do Bedrče - jaká je cesta k její realizaci?

Benešovská radnice nyní vypracovává podklady pro podání žádosti o sloučené stavební řízení, které plánuje podat do konce měsíce října tohoto roku. Pokud se všichni účastníci tohoto řízení vysloví pro, investiční záměr bude pravděpodobně zařazen do rozpočtu města Benešov na rok 2024. Cyklostezka by pak mohla vzniknout ještě téhož roku.

Návrh na cyklistické propojení Benešova a Bedrče je jedním z investičních záměrů města, podnět na realizaci padl od místních obyvatel i na veřejném fóru v roce 2022 a zmínku o cyklostezce najdete i v Generelu dopravy. Cesta k jejímu zbudování však není prostá. Na základě vypracovaného katastrálního výkresu i situačního výkresu širších vztahů nyní benešovská radnice vypracovává podklady pro podání žádosti o sloučené stavební řízení, které plánuje podat do konce měsíce října tohoto roku. Pokud se všichni účastníci tohoto řízení vysloví pro, investiční záměr bude pravděpodobně zařazen do rozpočtu města Benešov na rok 2024. V takovém případě by cyklostezka, která by ve výsledku měřila necelé tři kilometry, mohla vzniknout již v druhé polovině téhož roku.

Situační výkres cyklostezka Benešov - Bedrč

Cyklostezka je naplánována na trase z ulice Pražského povstání na benešovském Spořilově po stávající štěrkové cestě vedoucí rovnoběžně s železniční tratí na Prahu. Na tuto existující cestu by se napojila nová část, která by překonala potok Baba, přiblížila by se k silnici č. 110 ve směru na Bedrč a až do obce ji kopírovala. Nově zbudovaná cyklostezka by mohla vzniknout v místech, kudy historicky vedla původní cesta mezi Benešovem a Bedrčí. Zbudováním této cyklotrasy by navíc došlo k propojení s již existující cyklostezkou vedoucí z Bedrče do Mrače, čímž by cyklistům vznikl přibližně sedmikilometrový úsek souvislé cyklostezky.

Odpověď na otázku, zda cyklostezka v této trase nakonec vznikne, tkví v souhlasu všech dotčených vlastníků pozemků, přes které by vedla. Vycházíme-li z katastrálního výkresu, kromě města Benešov se jedná o Povodí Vltavy, s.p. a několik fyzických osob.

Do konce roku 2023 bude město Benešov informovat o dalším vývoji.

Zdroj: Město Benešov.

Připravil autor: Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum