Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistPěší zóna

30. prosince 2022

BENEŠOV: Pěší zóna

Pravidla provozu v pěší zóně. V Benešově se historicky nachází pěší zóny v lokalitě Na Karlově, v části ulice F. V. Mareše a na Masarykově náměstí, od roku 2019 také v části ulice Tyršova. Stále častěji z řad veřejnosti zaznívají stížnosti na ohrožování chodců řidiči motorových vozidel v pěších zónách.

Snahou tohoto článku je připomenout všem účastníkům silničního provozu (zejména pak řidičům motorových vozidel, ale také chodcům) základní atributy chování v pěší zóně označené svislou dopravní značkou IZ6a Pěší zóna dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o provozu“).

Výklad svislé dopravní značky IZ6a Pěší zóna řeší vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích:

tato dopravní značka označuje oblast, kde kromě obecných pravidel provozu platí zvláštní pravidla pro provoz v pěší zóně, která stanovuje zákon o provozu. Ve spodní části značky je vhodným nápisem nebo symbolem vyznačeno, kterým vozidlům (popř. v jaké době) je vjezd do oblasti povolen.

Při vyjíždění z pěší zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci, na kterou se připojuje, nemusí zde být kromě značky IZ6b Konec pěší zóny žádná další svislá dopravní značka zdůrazňující přednost v jízdě. V pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Nízká hranice nejvyšší dovolené rychlosti je předpokladem bezpečnosti provozu v zóně, kde lze zejména předpokládat zvýšený provoz chodců, a to v celé šíři uličního prostoru. Na uvedenou nejvyšší dovolenou rychlost jsou povětšinou navrženy zklidňovací prvky v pěší zóně (zejména příčné prahy), a to již na vjezdu do pěší zóny, kde řidič má povinnost dodržovat nejvyšší dovolenou rychlost od příslušné svislé dopravní značky. V praxi především u pěší zóny Tyršova došlo k dopravním nehodám vlivem nedodržení nejvyšší dovolené rychlosti při nájezdu na příčný práh. Zklidňovací prvky se dle technického předpisu umisťují pro zdůraznění změny dopravního režimu, proto jsou součástí každé nově navrhované pěší zóny. Chodci smějí v pěší zóně užívat pozemní komunikaci v celé její šířce. Tedy jak části určené primárně pěšímu provozu, tak i vozovku sloužící smíšenému provozu, což je spojeno s povinností řidiče dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům. Chodci smějí užívat celé šířky pozemní komunikace i v případě, že je dosud opatřena obrubníky výškově oddělujícími chodník (např. lokalita Na Karlově). V pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. I za situace preference pěšího provozu platí pro chodce povinnost umožnit provoz vozidel. Vzájemná ohleduplnost mezi chodci a řidiči je základním požadavkem a předpokladem dopravního zklidnění při respektování zájmů bezpečnosti a plynulosti provozu. Chodci svým pohybem tudíž nesmí sami ohrozit bezpečnost provozu a vstupovat do vozovky pouze ve chvíli, kdy je bude moci řidič motorového vozidla včas opticky zaregistrovat a v důsledku toho naplnit zákonné ustanovení zpomalením vozidla nebo jeho zastavením a neohrozit tak chodce. V praxi to znamená, že chodec nemůže vstupovat do vozovky bezprostředně před projíždějícím vozidlem.

Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Možnosti stání (parkování) vozidel jsou omezeny jen na místa označená značkami pro parkoviště, zastavení není omezeno. Při zastavení je však nutno dodržet související obecné ustanovení, platné pro všechny pozemní komunikace: „Při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.“ Vyznačení parkovacích stání je prováděno vodorovným dopravním značením, případně také svislým dopravním značením. Vymezení parkovacích stání je v některých případech provedeno odlišnou barvou dlažby či charakterem mozaiky dlažby a nahrazuje tak bílé vodorovné dopravní značení (Tyršova).

Zdroj: Město Benešov - Robert Novák, Odbor výstavby a územního plánování.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum