Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistRekonstrukce Michalské

5. března 2024

BECHYNĚ: Rekonstrukce Michalské

Rekonstrukce Michalské ulice v Bechyni.

Město Bechyně ve spolupráci s Jihočeským krajem ukončilo zadávací řízení, na základě kterého byla uzavřena Smlouva o dílo se společností DAICH, spol. s r. o., která bude realizovat stavbu „Rekonstrukce komunikace II/135 ve staničení 7,907 – 8, 637 km v Bechyni“.

Město Bechyně bude investorem nového vodovodního řadu, nové splaškové kanalizace, nové dešťová kanalizace s retenční nádrží, nového veřejného osvětlení, nových chodníků, nových autobusových zastávek a parkových úprav. Nová komunikace (silnice) je stavbou Jihočeského kraje. Přípravné práce, které souvisí s rekonstrukcí Michalské ulice, budou zahájeny v březnu 2024. V parčíku u křižovatky ulic Michalská – Fáberova - Plechamr bude provedena dočasná panelová komunikace a to z důvodu zajištění objízdných tras. V prostoru před kostelem sv. Michala budou pokáceny stromy, které není bohužel možné zachovat. Součástí stavby bude výsadba stromů nových již vzrostlých a město Bechyně v maximální míře zajistí, aby zásahem do zeleně došlo ke zlepšení estetického pojetí Michalské ulice. Pokud bylo možné stromy zachovat, bylo tak učiněno, protože není záměrem něco ničit, ale naopak zlepšovat. Vzhledem k velmi špatnému stavu technické infrastruktury je zásah do zeleně bohužel nevyhnutelný.

Samotná realizace stavby bude zahájena 02.04.2024 odfrézováním asfaltové vrstvy v celé ulici Michalská. Z bezpečnostních důvodů nebude při frézování vozovky možné v ulici parkovat. V termínu od 02. do 15.04.2024 budou prováděny práce v křižovatce ulic Michalská – Fáberova – Plechamr. Příjezd i přístup do Michalské ulice bude možný z Čechovy ulice. Od 15.04.2024 budou stavební práce pokračovat od výše zmiňované křižovatky směrem k ulici Čechova. Nebude provedeno rozkopání celé ulice najednou. Práce budou prováděny v postupných úsecích, kdy bude proveden vždy výkop – práce na veřejných řadech – zasypání výkopu. Předpokládaný termín pro dokončení stavby je listopad 2024. V průběhu celé stavby bude v ulici Michalská zajištěn průchod pro pěší. V případě, že bude nutný vjezd osobního vozidla některého z obyvatelů ulice, vynasnažíme se o domluvu se stavební firmou, aby toto umožnila. K výše uvedeným okolnostem prosíme o maximální opatrnost.

V průběhu celé stavby budou důležité informace sdělovány majitelům nemovitostí v Michalské ulice písemně nebo osobně. Pokud při stavbě dojde k nutnosti odpojení domů od přívodu vody, budou obyvatelé minimálně dva dny předem informováni. Odstávka nebude nikdy delší než jeden den. Ve věci vyvážení nádob na odpad (popelnic) zůstane zachován stávající režim. Pokud nebude možné, aby svozové vozidlo projelo ulicí Michalská, budou popelnice svezeny na místo, kde bude možné jejich vysypání provést. Požádali bychom proto obyvatele o označení popelnic čísly popisnými, aby nevznikly nejasnosti, kam mají být po vyprázdnění vráceny.

Parkování pro obyvatele ulice Michalská, bude v průběhu realizace stavby umožněno zdarma na náměstí T.G.Masaryka. Po předložení dokladu totožnosti si bude možné kartu s povolením pro parkování vyzvednout od 18.03.2024 na podatelně MěÚ Bechyně.

Vice informaci získáte na investičním odboru.: brozova@mestobechyne.cz nebo tel: 381 477 013.

Zdroj: Město Bechyně.

Připravil autor: Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum