Hledat

Fotogalerie

Nejnovější fotka

fotogalerie

Menu
Reklamní partner

Klub BONUS

YouTube TV

TOPlistARCHEOLOGIE: Nacistické lágry

22. března 2022

ARCHEOLOGIE: Nacistické lágry

Archeologové představují výsledky výzkumů nacistických lágrů na území Čech

Od 23. března do 30. září bude probíhat v Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech výstava Nacistické tábory 1939-1945: Koncentrační, pracovní a zajatecké tábory na našem území očima archeologie. Badatelé z Archeologického ústavu AV ČR v Praze, Západočeské univerzity v Plzni, Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem a Oblastního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem zde představí nový pohled na tuto součást temného dědictví 20. století.

Archeologický výzkum nacistických internačních a perzekučních zařízení na území Čech započal roku 2013 a v současné době jej systematicky rozvíjejí dva nezávislé týmy – jeden založený na základě spolupráce Archeologického ústavu v Praze s Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem, a druhý tvořený pracovníky Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Výstava představuje první společný projekt obou týmů, který tak může předložit veřejnosti skutečně reprezentativní přehled výsledků, jichž se ve vztahu k tomuto společensky závažnému, atraktivnímu, ale zároveň tragickému tématu podařilo za uplynulou dekádu dosáhnout.

„Výpověď archeologických nálezů přináší svébytný pohled na fenomény, jako jsou holocaust Židů, Romů a Sintů, nucená práce nebo každodennost válečného života. V rámci výstavy se snažím ukázat, že věci vypovídají o pohnuté minulosti stejně autenticky, jako například úřední dokumenty nebo pamětníci. Právě tyto věci byly totiž každodenními partnery lidí, s nimiž se ocitly ‚za dráty‘,“ říká Jan Hasil z pražského archeologického ústavu.

Návštěvníci výstavy se seznámí s archeologickými výzkumy v romském koncentračním táboře v Letech u Písku, na zajateckém táboře Rolava v Krušných horách, na ženském pobočním koncentračním táboře Svatava na Sokolovsku i v rámci největší táborové aglomerace v ČR, v Holýšově na Plzeňsku. Tragickou pitoresknost světa lágrů dokresluje samotný výstavní prostor v rámci někdejšího rezidenčního komplexu nacistických prominentů v Panenských Břežanech, jehož součástí byl jeden z nejmenších pracovních táborů na našem území, který fungoval v rámci domácnosti vdovy po Reinhardu Heydrichovi. „Vystaveny budou například zbytky stravy válečných zajatců, osobní předměty vězněných Romů, rukodělné výrobky zajatců a vězňů i zdánlivě banální předměty, jako jsou obaly od potravin z balíčků Červeného kříže, které jsou pro archeology cennými prameny poznání poměrů v internačních zařízeních,“ říká Pavel Vařeka z katedry archeologie fakulty filozofické Západočeské univerzity.

Výstavu pořádá Oblastní muzeum Praha-východ ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i., katedrou archeologie Fakulty filozofické ZČU a Národním památkovým ústavem v Ústí nad Labem. Exponáty a historické dokumenty dále poskytly Muzeum romské kultury v Brně, Muzeum Sokolov a město Holýšov. Výstava se koná v rámci výzkumného programu Strategií AV 21 Odolná společnost pro 21. století.

Zdroj: Západočeská univerzita v Plzni.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum